Időszakos ellenőrző felülvizsgálat


A gép elhasználódása miatt a munkabiztonsági szakmérnökök legalább 5 évente megvizsgálják, hogy a gép üzemeltetése – a létesítmény, a munkahely és a technológia nyújtotta adottságokat is figyelembe véve – okozhat-e bármilyen sérülést. A 14/2004 (IV.19.) FMM rendelet 2. és 5. §-a rendelkezik erről, az ún. nem veszélyes gépek esetére.

Ön már igénybe vette a szolgáltatásunkat? Véleménye fontos a számunkra. Kérjük, töltse ki kérdőívünket, s mondja el véleményét! Kérdőívünkhöz kattintson ide!

Kérjük minden *-gal jelölt mezőt szíveskedjen kitölteni!

Ajánlat tárgya

időszakos ellenőrző felülvizsgálat

Információk a gépről

(Több gép esetén a gépekre vonatkozó információkat gépenkét szíveskedjen megadni.)
Ajánlatkérő által kért vállalási határidő

Ajánlatkérő adatai

Milyen időközönként kell elvégezni?

Az úgynevezett „nem veszélyes” gépek felülvizsgálatára ötévente, kockázatértékeléstől függetlenül is szükség van.

Mik azok a „nem veszélyes” gépek?

Nem veszélyes gépnek minősülnek az 1993. évi XCIII. Munkavédelmi törvény 21. §-ának hatálya alá nem tartozó munkaeszközök, köztük az egyszerűbb gépek, például a különféle asztali és oszlopos fúrógépek.

Mi történik a vizsgálat során?

Idővel egy elvileg a „nem veszélyes” kategóriába tartozó gép is veszélyessé válhat, ha meghibásodik, vagy hiányzik róla a védőberendezés (pl. egy esztergagép, ha nincs már rajta a munkatérburkolat). Ezért a munkabiztonsági szakmérnökök legalább ötévente megvizsgálják, hogy a gép üzemeltetése – a létesítmény, a munkahely és a technológia nyújtotta adottságokat is figyelembe véve – okozhat-e bármilyen sérülést.

Miért van szükség a vizsgálatra?

Azért, mert a használat során a gépek amortizálódnak, s balesetveszélyessé válhatnak. Az ellenőrzés során a szakembereknek arról is meg kell győződniük időről időre, hogy a gépeken történt-e átalakítás, illetve a szakszerű kezelésükhöz és karbantartásukhoz rendelkezésre állnak-e a szükséges dokumentumok.

Kötelező-e a vizsgálat?

Igen, jogszabály írja elő: a 14/2004 (IV.19.) FMM rendelet 2. és 5. §-a rendelkezik erről.

Miért nem érdemes elmulasztani a vizsgálatot?

Azért, mert később, a munka során megsérülhetnek a dolgozók, sőt, akár közvetlen életveszélybe is kerülhetnek.

Mennyi ideig tart a vizsgálat?

Ez a gép bonyolultságától függ. A vizsgálat termelést akadályozó része (egységek megbontása, biztonsági berendezések próbája) néhány perctől néhány óráig tarthat, azonban vizsgálóink a megrendelő termelési igényeihez alkalmazkodva a legkisebb termeléskiesést okozva végzik munkájukat.

A 14/2004 (IV.19.) FMM rendelet 2. és 5. §-ának értelmében ötévente az 1993. évi XCIII. Munkavédelmi törvény 21. §-ának hatálya alá nem tartozó gépeket is felül kell vizsgálni.

A rendelkezés oka, hogy a munkavédelmi jellegű időszakos felülvizsgálat során fény derüljön a gép elhasználódásából fakadó, időközben felmerülő veszélyekre, s így megelőzhetők legyenek a sérülések.

Szintén a dolgozók biztonságát és egészségvédelmét szolgálja, hogy a vizsgálatot végző szakemberek időről időre arról is meggyőződnek, hogy a gép szakszerű kezeléséhez, karbantartásához rendelkezésre állnak-e a szükséges dokumentumok.

Tudva, hogy egy gép veszélyessége számos okból fakadhat, a DEKRA munkabiztonsági szakmérnökeinek figyelme egyaránt kiterjed a gép üzemeltetésének valamint a létesítmény, a munkahely és a technológia nyújtotta adottságok vizsgálatára.

A DEKRA szakemberei a biztonság elkötelezett hívei. Számukra nem lehet kérdés, hogy a dolgozók egészségvédelme alapvető, s hogy az emberi mulasztásból fakadó baleseteket és életveszélyes helyzeteket hatékonyan meg lehet előzni.

Ügyfeleink érdekeit a legmesszemenőbbekig szem előtt tartjuk. Maximális együttműködésünket s partnereink elégedettségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a gépvizsgálatokra szóló megbízásaink az élelmiszer-, a műanyag- és a fémipari tevékenységet folytató gyártóktól az agrárvállalatokon át egészen az informatikai cégekig a legkülönbözőbb szakterületekről érkeztek (lásd: Referenciáink!).

A DEKRA tökéletes megoldás a dolgozók biztonságára, s tökéletes megoldás Önnek!

Hivatkozások jogszabályi háttere (kiemelések):

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

2. § E rendelet alkalmazásában

a) ellenőrző felülvizsgálat: az Mvt. 21. § (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozó munkaeszköznek a szerelését követő, illetve az üzemeltetés megkezdését, valamint az új munkahelyen történő felállítást megelőző - az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos körülmények meglétét ellenőrző - vizsgálata;

4. § (1) A veszélyesnek nem minősülő munkaeszköz esetében - ha annak biztonsága függhet a szerelés körülményeitől - a szerelést követően és az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint - ha a munkaeszközön az új munkahelyen történő felállítását megelőzően végeztek szerelési munkát - a használatba vétel előtt a biztonságos szerelésről, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működés feltételeiről és körülményeiről a megbízott személy ellenőrző felülvizsgálat keretében meggyőződik.

(2) Az ellenőrző felülvizsgálat elvégzésének módját a munkáltató írásban határozza meg. A vizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

5. § (1) A munkáltató gondoskodik az időszakos ellenőrző felülvizsgálat megbízott személy általi elvégzéséről.

(2) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközöket, a felülvizsgálat gyakoriságát, módját a munkáltató írásban határozza meg, figyelemmel az üzemeltetés körülményeire, a munkaeszközt érintő szabványokban foglaltakra és a gyártó által összeállított használati utasítás, üzemeltetési, karbantartási dokumentáció vonatkozó előírásaira. A leghosszabb felülvizsgálati időszak nem haladhatja meg az öt évet.

A felülvizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyet a következő időszakos ellenőrző felülvizsgálat időpontjáig meg kell őrizni.

(3) Ha a munkaeszközt a telephelyen kívül használják a legutóbbi időszakos ellenőrző felülvizsgálat elvégzéséről a munkáltató tárgyi eszköz alkalmazásával (pl. a munkaeszközön elhelyezett, jól látható jelzéssel) tájékoztatást nyújt.

5/A. §6(1) A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés közvetett érintés elleni védelmének (érintésvédelem) ellenőrző felülvizsgálatáról és időszakos ellenőrző felülvizsgálatáról a munkáltató – a 4–5. §-ban foglaltaktól eltérően – a berendezés szerelői ellenőrzésének, illetve szabványossági felülvizsgálatának keretében gondoskodik.

(2) Az ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint az érintésvédelem bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal.

(3) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:

a) áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel;

b) kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelői ellenőrzéssel;

c) a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet alkalmazási körébe tartozó villamos berendezéseken 6 évenként szerelői ellenőrzéssel;

d) egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.

 

 


Forrás: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)
              Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

Igénybe venné szolgáltatásunkat?

Töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat és felkeressük!

Kérjen tőlünk ajánlatot!

Többet szeretne megtudni szolgáltatásunkról?

(vezetéknév, keresztnév)
(út, utca, tér...stb.)
A megadott elérhetőségeken kollegánk hamarosan felkeresi Önt!
Referenciák