Időszakos biztonsági felülvizsgálat


A gépek folyamatos amortizációja miatt a biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében a szakembereknek a gép biztonságossága mellett arról is meg kell győződniük, hogy történt-e rajtuk átalakítás. Az 1993. évi XCIII. Munkavédelmi törvény 23. §-a rendelkezik erről, az ún. veszélyes gépek esetére.

Ön már igénybe vette a szolgáltatásunkat? Véleménye fontos a számunkra. Kérjük, töltse ki kérdőívünket, s mondja el véleményét! Kérdőívünkhöz kattintson ide!

Kérjük minden *-gal jelölt mezőt szíveskedjen kitölteni!

Ajánlat tárgya

időszakos biztonsági felülvizsgálat

Információk a gépről

(Több gép esetén a gépekre vonatkozó információkat gépenkét szíveskedjen megadni.)
Ajánlatkérő által kért vállalási határidő

Ajánlatkérő adatai

Milyen időközönként kell elvégezni?

Az úgynevezett „veszélyes” gépek biztonsági felülvizsgálatára ötévente, kockázatértékeléstől függetlenül is szükség van.

Mik azok a „veszélyes” gépek?

Veszélyes gépnek minősülnek az 1993. évi XCIII., a munkavédelemről szóló törvény 87.§-ának 11. pontjában leírt kritériumoknak megfelelő, illetve a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott, valamint a hatósági felügyelet alá tartozó munkaeszközök. Többek közt például szinte az összes faipari megmunkálógép (pl. körfűrészek, szalagfűrészek, marógépek, kézi láncfűrész), azaz a többtárcsás, több orsójú, összetettebb gépek; számos fémipari gép (pl. présgépek, élhajlítók); a műanyagfröccsöntő gépek; a daruk, az emelőgépek és a targoncák.

Mi történik a vizsgálat során?

A munkabiztonsági szakmérnökök (és szükség esetén a foglalkozás-egészségügyi szakorvos) azt vizsgálják, hogy a gép üzemeltetése – a létesítmény, a munkahely és a technológia nyújtotta adottságokat is figyelembe véve – a gép kezelőjére vagy a környezetében tartózkodókra jelenthet-e sérülési vagy egészségügyi kockázatot, továbbá vizsgálják azt is, hogy a gép továbbra is kielégíti-e a rá vonatkozó jogszabályi és szabványi követelményeket.

Miért van szükség a vizsgálatra?

Azért, mert a használat során a gépek amortizálódnak, s balesetveszélyessé válhatnak. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében végzett vizsgálat során a szakembereknek arról is meg kell győződniük, hogy a gépeken történt-e átalakítás és a szakszerű kezelésükhöz és karbantartásukhoz rendelkezésre állnak-e a szükséges dokumentumok.

Kötelező-e a vizsgálat?

Igen, jogszabály írja elő: az 1993. évi XCIII. Munkavédelmi törvény 23. §-a rendelkezik erről.

Miért nem érdemes elmulasztani a vizsgálatot?

Egyrészt, mert a munka során megsérülhetnek a dolgozók, sőt, akár közvetlen életveszélybe is kerülhetnek. Másrészt, mert anyagi károk is keletkezhetnek, és a munkavédelmi felügyelőségek – az elmaradt vizsgálat miatt – leállíttathatják a termelést, és büntetést szabhatnak ki. (A büntetés összege függ attól, hogy az üzemeltető hány embert veszélyeztetett és milyen mértékben. Súlyos baleset esetén akár 10 millió forintig is terjedhet!)

Mennyi ideig tart a vizsgálat?

Ez a gép bonyolultságától, továbbá attól függ, hogy egyedi gépről, gépsorról, vagy géprendszerről van-e szó. A vizsgálat a néhány órás időtartamtól akár több napig is eltarthat, azonban a vizsgálat termelést akadályozó része (egységek megbontása, biztonsági berendezések próbája) a rendszer bonyolultságától függően néhány óránál nem igényel többet. Vizsgálóink minden esetben törekednek arra, hogy a megrendelő termelési igényeihez igazodva és alkalmazkodva végezzék munkájukat.
Jogszabály írja elő, hogyaz 1993. évi XCIII. Munkavédelmi törvény 21. §-ának hatálya alá tartozó veszélyes gépeket ötévente kockázatelemzéstől függetlenül is felül kell vizsgálni: ugyanezen törvény 23. §-a rendelkezik erről. A jogalkotó célja ezzel, hogy a munkavédelmi jellegű biztonsági felülvizsgálat során kiderüljön, ha egy gép működtetése – az amortizációból eredően – veszélyt jelent a dolgozókra, s így megelőzhetőek legyenek a sérülések.

Szintén a biztonságot célozza, hogy a vizsgálat során a szakmérnököknek arról is meg kell győződniük, hogy a gép szakszerű kezeléséhez, karbantartásához rendelkezésre állnak-e a szükséges dokumentumok, a kötelező mérések megtörténtek-e, s a munkakörülmények változatlanul megfelelőek-e.

Tudva, hogy egy gép veszélyessége számos okból fakadhat, a DEKRA munkabiztonsági szakmérnökeinek figyelme – az időszakos biztonsági felülvizsgálat során is – egyaránt kiterjed a gép üzemeltetésének valamint a létesítmény, a munkahely és a technológia nyújtotta adottságok vizsgálatára.

A DEKRA szakemberei a biztonság elkötelezett hívei. Számukra nem lehet kérdés, hogy a dolgozók egészségvédelme alapvető, s hogy az emberi mulasztásból fakadó baleseteket és életveszélyes helyzeteket hatékonyan meg lehet előzni.

Ügyfeleink érdekeit a legmesszemenőbbekig szem előtt tartjuk. Maximális együttműködésünket s partnereink elégedettségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a gépvizsgálatokra szóló megbízásaink az élelmiszer-, a műanyag- és a fémipari tevékenységet folytató gyártóktól az agrárvállalatokon át egészen az informatikai cégekig a legkülönbözőbb szakterületekről érkeztek (lásd: Referenciáink!).

A DEKRA tökéletes megoldás a dolgozók biztonságára, s tökéletes megoldás Önnek!

Hivatkozások jogszabályi háttere (kiemelések):

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (Mvt)

Mvt.23. §(1) A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát és a 21. § (2) bekezdésében meghatározott veszélyes munkaeszközt, továbbá azt a munkaeszközt, amelynek időszakos biztonsági felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot – kivéve a veszélyes technológia esetét – szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy (munkabiztonsági szaktevékenység) vagy külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezheti. A veszélyes technológia vizsgálatát szakirányú munkabiztonsági szakértői engedéllyel rendelkező személy végezheti.

(2) A munkahelyet, az egyéni védőeszközt, a munkaeszközt, a technológiát az üzemeltető munkáltatónak soron kívül ellenőriznie kell,

a) ha az a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be, illetőleg

b) rendkívüli körülmények (különösen átalakítás, baleset, természeti jelenségek vagy műszaki okból 30 napot meghaladó használaton kívüli időszak) bekövetkezése esetén.

Az ellenőrzés elvégzéséig a munkahely, az egyéni védőeszköz, a munkaeszköz, a technológia üzemeltetését, illetve használatát meg kell tiltani. Az ellenőrzés elvégzése – a veszélyeztetés jellegétől függően – munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

(3) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter – az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben – meghatározza a munkaeszközökre, továbbá a munkahelyekre vonatkozó munkavédelmi követelmények minimális szintjét, ideértve az ideiglenes vagy változó helyszínű építkezésekre vonatkozó munkavédelmi szabályokat is.

Vhr. 3. §(1) Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot az üzemeltetőnek ötévenként kell elvégeznie, ha jogszabály, szabvány vagy az üzemeltetési dokumentáció ennél gyakoribb felülvizsgálati időszakot nem ír elő.

(2) A felülvizsgálat eredményét a felülvizsgálatot végző személynek vagy szervezetnek vizsgálati jegyzőkönyvbe kell foglalnia és – ha a felülvizsgálatot nem az üzemeltető munkáltató végezte – annak egy példányát az üzemeltető munkáltató rendelkezésére kell bocsátania. Az üzemeltető munkáltató a felülvizsgálatot követő vizsgálatig köteles a vizsgálati jegyzőkönyvet megőrizni.

(3) Az Mvt. 23. §-ának (1) bekezdése szerinti munkaeszközt (gépet) a telephelyen kívül csak akkor szabad üzemeltetni, ha az azon elhelyezett jelzésről nyilvánvalóan megállapítható, hogy a felülvizsgálatot az (1) bekezdésben meghatározott időszaknak megfelelően elvégezték.

 

A veszély fogalma a 87. § 11. pontja alapján

Veszélyes: az a létesítmény, munkaeszköz, anyag/keverék, munkafolyamat, technológia (beleértve a fizikai, biológiai, kémiai kóroki tényezők expozíciójával járó tevékenységeket is), amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége, biztonsága megfelelő védelem hiányában károsító hatásnak lehet kitéve.
Forrás: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

             Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

Igénybe venné szolgáltatásunkat?

Töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat és felkeressük!

Kérjen tőlünk ajánlatot!

Többet szeretne megtudni szolgáltatásunkról?

(vezetéknév, keresztnév)
(út, utca, tér...stb.)
A megadott elérhetőségeken kollegánk hamarosan felkeresi Önt!
Referenciák