Minden terméket, amelyre vonatkozóan az EU irányelvben rögzítette az előírásokat, kötelező a CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelöléssel ellátni, ha az az Európai Unióban forgalomba kerül.
Minden terméket, amelyre vonatkozóan az EU irányelvben rögzítette az előírásokat, kötelező a CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelöléssel ellátni, ha az az Európai Unióban forgalomba kerül.

Az Európai Unió valamennyi tagállamára kötelező érvényű irányelvek felsorolják azokat a követelményeket, amelyeknek az egyes termékeknek meg kell felelniük.

A tagállamoknak minden EU-irányelvet egy megadott határidőn belül saját rendelkezésekbe kell foglalniuk. Az egyes országokban az irányelvek által megszabott előírásokat jogszabályokba ültetik át, amelyek tartalmilag megegyeznek az EU-irányelvekkel.

Figyelem: olyan termékeken tilos elhelyezni a CE jelölést, amelyek esetében az nem kötelező!

Jelenleg a következő irányelvek vannak érvényben (2008 áprilisi állapot):

Irányelv száma  Termékkategória
87/404/EGK  egyszerű nyomástartó edények
88/378/ EGK  játékok
89/106/EGK  építési termékek
89/686/EGK  egyéni védőeszközök
90/384/EGK  nem automatikus működésű mérlegek
90/385/EGK  aktív beültethető orvostechnikai eszközök
90/396/EGK  gázüzemű berendezések
92/42/EGK  folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő új melegvízkazánok
93/15/EGK  polgári felhasználású robbanóanyagok
93/42/EGK  orvostechnikai eszközök
94/9/EK  robbanásveszélyes felszerelések és védelmi rendszerek
95/16/EK  felvonók
97/23/EK  nyomástartó berendezések
98/79/EK  in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök
99/5/EK  rádióberendezések és a távközlő végberendezések
2000/9/EK  személyszállító kötélvontatású vasutak
2003/44/EK  kedvtelési célú vízi járművek
2004/22/EK  mérőműszerek
2006/42/EK  gépek (2009. dec. 28-ig a 98/37/EK rendelet érvényes)
2004/108/EK  elektromágneses zavart okozó berendezések (EMC)
2006/95/EK  elektromos berendezések

Többet szeretne megtudni szolgáltatásunkról?

(vezetéknév, keresztnév)
(út, utca, tér...stb.)
A megadott elérhetőségeken kollegánk hamarosan felkeresi Önt!
Referenciák